• Diploma Pedagogisch Werker niveau 3
  • Certificaat EHBO bij baby's en kinderen
  • Certificaat training Oog voor interactie
  • Certificaat training Muziekkwartier
  • Certificaat Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Certificaat Baby's in ontwikkeling
  • Certificaat De vier pedagogische basisdoelen
  • Certificaat webinar 'Help ik kan niet slapen - prikkelverwerking'

 

  • Momenteel bezig met de opleiding Natuurlijke Kinderopvang