Visie

Bij Gastouderopvang Villa Muis vinden we het belangrijk dat elk kind zich veilig en vertrouwd voelt. Alleen dan kan een kind zich op zijn/haar eigen manier ontwikkelen. Natuurlijk (gast)ouderschap staat bij ons centraal. Dit houdt in dat wij zoveel mogelijk de behoeften van het kind volgen. We proberen dan ook zo veel mogelijk signalen van het kindje op te vangen en hierop in te spelen. Een baby kan namelijk vaak al heel goed aangeven waar hij/zij  behoefte aan heeft. Is een baby moe, dan zie je dit vaak al aan een gaapje of het wrijven in de oogjes. Heeft een baby honger, dan zal hij/zij vaak wat gaan smakken of sabbelen op zijn/haar vuistje. Door deze signalen zo vroeg mogelijk op te vangen vóórdat zij gaan huilen creëren we een vertrouwensband. Het kindje zal erop vertrouwen dat wij er zijn als hij/zij ons nodig heeft. Ook laten wij kinderen niet onnodig huilen en als een kindje het toch even nodig heeft om bijvoorbeeld te ontladen dan zullen wij ervoor zorgen dat hij/zij op dit moment niet alleen hoeft te zijn en zich gesteund zal voelen.

Wanneer een kind zich veilig en vertrouwd voelt gaat hij/zij op ontdekking. Kinderen leren door te ontdekken. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind en hier wordt op ingespeeld. Op deze manier kunnen we de kinderen ontwikkelingsgerichte activiteiten en ontdek-/speelmateriaal aanbieden. We stimuleren en motiveren de kinderen waar nodig tijdens hun spel of een activiteit.

Het speelgoed dat wij aanbieden is voor een groot deel van hout. Hout speelgoed is vaak speelgoed met een ‘open einde’. Dit zorgt er voor dat kinderen hun eigen fantasie kunnen en zullen gebruiken. Ook maken we gebruik van ‘Loose Parts’. Loose Parts, oftewel losse onderdelen, zijn voorwerpen die kinderen op oneindig veel manieren kunnen gebruiken in hun spel. Het is een spel waarbij fantasie en creativiteit centraal staat. Denk bij Loose Parts bijvoorbeeld aan bladeren, stenen, takken, dennenappels en aan voorwerpen zoals kurken, bakjes, mandjes, etc.
Verder bieden wij speelgoed aan wat aansluit op de ontwikkeling en de interesse van elk kind individueel.

Bij Gastouderopvang Villa Muis werken we met thema’s. De thema’s zijn gericht op de belevingswereld van de kinderen. Wanneer we merken dat er een bepaald thema heel erg ‘leeft’ bij de kinderen zullen wij hier op inspelen en de themaplanning aanpassen. Tijdens de thema’s zullen we veel verschillende activiteiten doen. Lezen en liedjes zingen vinden wij erg belangrijk en zullen dit dan ook dagelijks doen. We leren verschillende woordjes, passend bij het thema, met behulp van woordkaarten. Uiteraard is er ook ruimte voor creatieve activiteiten en veel sensorisch spel. Alle ontwikkelingsaspecten komen aan bod en worden door de verschillende activiteiten gestimuleerd.

Bij Gastouderopvang Villa Muis zijn er drie vaste eet- en drinkmomenten; fruit, lunch en een middagsnack. We staan voor gezonde en gevarieerde voeding en zullen dit dan ook zoveel mogelijk aanbieden. De lunch zal variëren van een broodmaaltijd tot aan een warme hap. De middagsnack bieden wij aan door middel van een Monkey platter. Een Monkey platter is een deelbordje met daarop verschillende gezonde voedingsmiddelen welke uitnodigt om te proeven en proberen. 

Oudercontact vinden wij erg belangrijk. Er is veel ruimte voor overleg en overdracht. Alles wat wij doen zal in samenspraak zijn met de ouders en dit zal altijd in het belang van de kinderen zijn. We krijgen graag feedback van ouders, zowel positief als negatief, zodat wij op de juiste manier kunnen zorgen voor een fijne en vertrouwde sfeer.